document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

《登迁仁楼,酬子婿李穆》全诗赏析

作者: 刘长卿 发布时间: 2019年08月17日 10:13:00
临风敞丽谯,落日听吹铙。归路空回首,新章已在腰。
非才受官谤,无政作人谣。俭岁安三户,馀年寄六条。
春芜生楚国,古树过隋朝。赖有东床客,池塘免寂寥。