古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

丹凤吟(无射商赋陈宗之芸居楼)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年05月14日 16:30:45
丹凤吟(无射商赋陈宗之芸居楼)原文   丽景长安人海,避影繁华,结庐深寂。灯窗雪户,光映夜寒东壁。心凋鬓改,镂冰刻水,缥简离离,风签索索。怕遣花虫蠹粉,自采秋芸薰架,香泛纤碧。
更上新梯窈窕,暮山澹著城外色。旧雨江湖远,问桐阴门巷,燕曾相识。吟壶天小,不觉翠蓬云隔。桂斧月宫三万手,计元和通籍。软红满路,谁聘幽素客。
  丹凤吟(无射商赋陈宗之芸居楼)拼音解读   lì jǐng zhǎng ān rén hǎi ,bì yǐng fán huá ,jié lú shēn jì 。dēng chuāng xuě hù ,guāng yìng yè hán dōng bì 。xīn diāo bìn gǎi ,lòu bīng kè shuǐ ,piāo jiǎn lí lí ,fēng qiān suǒ suǒ 。pà qiǎn huā chóng dù fěn ,zì cǎi qiū yún xūn jià ,xiāng fàn xiān bì 。
gèng shàng xīn tī yǎo tiǎo ,mù shān dàn zhe chéng wài sè 。jiù yǔ jiāng hú yuǎn ,wèn tóng yīn mén xiàng ,yàn céng xiàng shí 。yín hú tiān xiǎo ,bú jiào cuì péng yún gé 。guì fǔ yuè gōng sān wàn shǒu ,jì yuán hé tōng jí 。ruǎn hóng mǎn lù ,shuí pìn yōu sù kè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。