古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

贺新郎(送唐伯玉还朝)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月20日 15:53:06
贺新郎(送唐伯玉还朝)原文   驿骑联翩至。道台家、筹边方急,酒行姑止。作么携将琴鹤去,不管州人堕泪。富与贵、平生无味。可但红尘难著脚,便山林、未有安身地。搔白发,兀相对。
前身小范疑公是。忆当年、天章阁上,建明尤伟。庆历诸贤方得路,便不容他老子。须著放、延州城里。一句殷勤牢记取,在朝廷、最好图西事。何必向,玉关外。
  贺新郎(送唐伯玉还朝)拼音解读   yì qí lián piān zhì 。dào tái jiā 、chóu biān fāng jí ,jiǔ háng gū zhǐ 。zuò me xié jiāng qín hè qù ,bú guǎn zhōu rén duò lèi 。fù yǔ guì 、píng shēng wú wèi 。kě dàn hóng chén nán zhe jiǎo ,biàn shān lín 、wèi yǒu ān shēn dì 。sāo bái fā ,wū xiàng duì 。
qián shēn xiǎo fàn yí gōng shì 。yì dāng nián 、tiān zhāng gé shàng ,jiàn míng yóu wěi 。qìng lì zhū xián fāng dé lù ,biàn bú róng tā lǎo zǐ 。xū zhe fàng 、yán zhōu chéng lǐ 。yī jù yīn qín láo jì qǔ ,zài cháo tíng 、zuì hǎo tú xī shì 。hé bì xiàng ,yù guān wài 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。