古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

太子纳妃太平公主出降原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月20日 10:26:09
太子纳妃太平公主出降原文   【太子纳妃太平公主出降】 龙楼光曙景,鲁馆启朝扉。 艳日浓妆影,低星降婺辉。 玉庭浮瑞色,银榜藻祥徽。 云转花萦盖,霞飘叶缀旂。 雕轩回翠陌,宝驾归丹殿。 鸣珠佩晓衣,镂璧轮开扇。 华冠列绮筵,兰醑申芳宴。 环阶凤乐陈,玳席珍羞荐。 蝶舞袖香新,歌分落素尘。 欢凝欢懿戚,庆叶庆初姻。 暑阑炎气息,凉早吹疏频。 方期六合泰,共赏万年春。   太子纳妃太平公主出降拼音解读   【tài zǐ nà fēi tài píng gōng zhǔ chū jiàng 】 lóng lóu guāng shǔ jǐng ,lǔ guǎn qǐ cháo fēi 。 yàn rì nóng zhuāng yǐng ,dī xīng jiàng wù huī 。 yù tíng fú ruì sè ,yín bǎng zǎo xiáng huī 。 yún zhuǎn huā yíng gài ,xiá piāo yè zhuì qí 。 diāo xuān huí cuì mò ,bǎo jià guī dān diàn 。 míng zhū pèi xiǎo yī ,lòu bì lún kāi shàn 。 huá guàn liè qǐ yàn ,lán xǔ shēn fāng yàn 。 huán jiē fèng lè chén ,dài xí zhēn xiū jiàn 。 dié wǔ xiù xiāng xīn ,gē fèn luò sù chén 。 huān níng huān yì qī ,qìng yè qìng chū yīn 。 shǔ lán yán qì xī ,liáng zǎo chuī shū pín 。 fāng qī liù hé tài ,gòng shǎng wàn nián chūn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。