古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

望海潮(为富枢生朝寿)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年05月29日 00:29:45
望海潮(为富枢生朝寿)原文   麒麟图画,貂蝉冠冕,青毯自属元勋。绿野旧游,平泉雅咏,霞舒烟卷朝昏。风月小阳春。照玳筵珠履,公子王孙。雪度崧高,影横伊水庆生申。
早梅长醉芳尊。况中兴盛际,宥密宗臣。琳馆奉祠,金瓯覆字,和羹妙手还新。光射紫微垣。看五云朝斗,千载逢辰。开取八荒寿域,一气转洪钧。
  望海潮(为富枢生朝寿)拼音解读   qí lín tú huà ,diāo chán guàn miǎn ,qīng tǎn zì shǔ yuán xūn 。lǜ yě jiù yóu ,píng quán yǎ yǒng ,xiá shū yān juàn cháo hūn 。fēng yuè xiǎo yáng chūn 。zhào dài yàn zhū lǚ ,gōng zǐ wáng sūn 。xuě dù sōng gāo ,yǐng héng yī shuǐ qìng shēng shēn 。
zǎo méi zhǎng zuì fāng zūn 。kuàng zhōng xìng shèng jì ,yòu mì zōng chén 。lín guǎn fèng cí ,jīn ōu fù zì ,hé gēng miào shǒu hái xīn 。guāng shè zǐ wēi yuán 。kàn wǔ yún cháo dòu ,qiān zǎi féng chén 。kāi qǔ bā huāng shòu yù ,yī qì zhuǎn hóng jun1 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。