document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

千年调(庶庵小阁名曰卮言,作此词以嘲之)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年04月01日 00:25:35
千年调(庶庵小阁名曰卮言,作此词以嘲之)原文   卮酒向人时,和气先倾倒。最要然然可可,万事称好。滑稽坐上,更对鸱夷笑。寒与热,总随人,甘国老。
少年使酒,出口人嫌拗。此个和合道理,近日方晓。学人言语,未曾十分巧。看他门,得人怜,秦吉了。
  千年调(庶庵小阁名曰卮言,作此词以嘲之)拼音解读   zhī jiǔ xiàng rén shí ,hé qì xiān qīng dǎo 。zuì yào rán rán kě kě ,wàn shì chēng hǎo 。huá jī zuò shàng ,gèng duì chī yí xiào 。hán yǔ rè ,zǒng suí rén ,gān guó lǎo 。
shǎo nián shǐ jiǔ ,chū kǒu rén xián niù 。cǐ gè hé hé dào lǐ ,jìn rì fāng xiǎo 。xué rén yán yǔ ,wèi céng shí fèn qiǎo 。kàn tā mén ,dé rén lián ,qín jí le 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。