古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

沁园春(中秋约僚佐观击圆,登怀远,用前韵)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 12:11:52
沁园春(中秋约僚佐观击圆,登怀远,用前韵)原文   唤麹生来,与常娥约,从太守游。把玉箫声寄,萧关短笛,霓裳曲换,清塞重裘。桂影飘摇,桐阴立尽,多少征人霜满头。油幢暇,不掀髯一笑,辜负中秋。
斗杓矗处中州。还有解闻鸡起舞不。看鸣弦中鹄,穿杨电激,飞球戏马,策_星流。绣帽归军,玳簪环客,薄晚同登庾亮楼。浮生事,是几番玩月,何苦多愁。
  沁园春(中秋约僚佐观击圆,登怀远,用前韵)拼音解读   huàn qū shēng lái ,yǔ cháng é yuē ,cóng tài shǒu yóu 。bǎ yù xiāo shēng jì ,xiāo guān duǎn dí ,ní shang qǔ huàn ,qīng sāi zhòng qiú 。guì yǐng piāo yáo ,tóng yīn lì jìn ,duō shǎo zhēng rén shuāng mǎn tóu 。yóu zhuàng xiá ,bú xiān rán yī xiào ,gū fù zhōng qiū 。
dòu sháo chù chù zhōng zhōu 。hái yǒu jiě wén jī qǐ wǔ bú 。kàn míng xián zhōng hú ,chuān yáng diàn jī ,fēi qiú xì mǎ ,cè _xīng liú 。xiù mào guī jun1 ,dài zān huán kè ,báo wǎn tóng dēng yǔ liàng lóu 。fú shēng shì ,shì jǐ fān wán yuè ,hé kǔ duō chóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。