古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

满江红(寿赵宰·二月初一)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 11:49:45
满江红(寿赵宰·二月初一)原文   轻暖轻寒,正春满、河阳花县。谁报道,金铃声响,百花开遍。天上谪仙人瑞世,佛中有宰官身现。好看承、金母上瑶池,开华宴。
争捧取,金樽劝。更把取、丹砂炼。要朱颜长对,舞裙歌扇。准拟来年称寿日,沈香亭里春生面。有安期、大枣伴蟠桃,年年献。
  满江红(寿赵宰·二月初一)拼音解读   qīng nuǎn qīng hán ,zhèng chūn mǎn 、hé yáng huā xiàn 。shuí bào dào ,jīn líng shēng xiǎng ,bǎi huā kāi biàn 。tiān shàng zhé xiān rén ruì shì ,fó zhōng yǒu zǎi guān shēn xiàn 。hǎo kàn chéng 、jīn mǔ shàng yáo chí ,kāi huá yàn 。
zhēng pěng qǔ ,jīn zūn quàn 。gèng bǎ qǔ 、dān shā liàn 。yào zhū yán zhǎng duì ,wǔ qún gē shàn 。zhǔn nǐ lái nián chēng shòu rì ,shěn xiāng tíng lǐ chūn shēng miàn 。yǒu ān qī 、dà zǎo bàn pán táo ,nián nián xiàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。