古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

瑞鹧鸪(二之一·南吕调)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 10:50:44
瑞鹧鸪(二之一·南吕调)原文   宝髻瑶簪。严妆巧,天然绿媚红深。绮罗丛里,独逞讴吟。一曲阳春定价,何啻值千金。倾听处,王孙帝子,鹤盖成阴。
凝态掩霞襟。动象板声声,怨思难任。嘹亮处,回厌弦管低沈。时恁回眸敛黛,空役五陵心。须信道,缘情寄意。别有知音。
  瑞鹧鸪(二之一·南吕调)拼音解读   bǎo jì yáo zān 。yán zhuāng qiǎo ,tiān rán lǜ mèi hóng shēn 。qǐ luó cóng lǐ ,dú chěng ōu yín 。yī qǔ yáng chūn dìng jià ,hé chì zhí qiān jīn 。qīng tīng chù ,wáng sūn dì zǐ ,hè gài chéng yīn 。
níng tài yǎn xiá jīn 。dòng xiàng bǎn shēng shēng ,yuàn sī nán rèn 。liáo liàng chù ,huí yàn xián guǎn dī shěn 。shí nín huí móu liǎn dài ,kōng yì wǔ líng xīn 。xū xìn dào ,yuán qíng jì yì 。bié yǒu zhī yīn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。