古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

江城子(呈刘无言焘)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 07:09:57
江城子(呈刘无言焘)原文   浮家重过水晶宫。五年中。事何穷。无恙山溪,鬟影落青铜。欲向旧游寻旧事,云散彩,水流东。
苔花向我似情钟。舞霜风。雪蒙蒙。应怪史君,颜鬓便衰翁。赖是寻芳无素约,端不恨,绿阴重。
  江城子(呈刘无言焘)拼音解读   fú jiā zhòng guò shuǐ jīng gōng 。wǔ nián zhōng 。shì hé qióng 。wú yàng shān xī ,huán yǐng luò qīng tóng 。yù xiàng jiù yóu xún jiù shì ,yún sàn cǎi ,shuǐ liú dōng 。
tái huā xiàng wǒ sì qíng zhōng 。wǔ shuāng fēng 。xuě méng méng 。yīng guài shǐ jun1 ,yán bìn biàn shuāi wēng 。lài shì xún fāng wú sù yuē ,duān bú hèn ,lǜ yīn zhòng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。