古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

摊破浣溪沙(一名山花子)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月13日 08:03:03
摊破浣溪沙(一名山花子)原文   菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。还与韶光共憔悴,
不堪看¤
细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何限恨,
倚阑干。
手卷真珠上玉钩,依前春恨锁重楼。风里落花谁是主,
思悠悠¤
青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。回首渌波三峡暮,
接天流。
  摊破浣溪沙(一名山花子)拼音解读   hàn dàn xiāng xiāo cuì yè cán ,xī fēng chóu qǐ lǜ bō jiān 。hái yǔ sháo guāng gòng qiáo cuì ,
bú kān kàn ¤
xì yǔ mèng huí jī sāi yuǎn ,xiǎo lóu chuī chè yù shēng hán 。duō shǎo lèi zhū hé xiàn hèn ,
yǐ lán gàn 。
shǒu juàn zhēn zhū shàng yù gōu ,yī qián chūn hèn suǒ zhòng lóu 。fēng lǐ luò huā shuí shì zhǔ ,
sī yōu yōu ¤
qīng niǎo bú chuán yún wài xìn ,dīng xiāng kōng jié yǔ zhōng chóu 。huí shǒu lù bō sān xiá mù ,
jiē tiān liú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。