古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

水龙吟(小楼连苑横空)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月14日 15:31:43
水龙吟(小楼连苑横空)原文   【水龙吟】 小楼连苑横空, 下窥绣毂雕鞍骤。 朱帘半卷, 单衣初试, 清明时候, 破暖轻风, 弄晴微雨, 欲无还有。 卖花声过尽, 斜阳院落; 红成阵,飞鸳甃。 玉珮丁东别后。 怅佳期、 参差难又。 名韁利锁, 天还知道, 和天也瘦。 花下重门, 柳边深巷, 不堪回首。 念多情、 但有当时皓月, 向人依旧。   水龙吟(小楼连苑横空)拼音解读   【shuǐ lóng yín 】 xiǎo lóu lián yuàn héng kōng , xià kuī xiù gū diāo ān zhòu 。 zhū lián bàn juàn , dān yī chū shì , qīng míng shí hòu , pò nuǎn qīng fēng , nòng qíng wēi yǔ , yù wú hái yǒu 。 mài huā shēng guò jìn , xié yáng yuàn luò ; hóng chéng zhèn ,fēi yuān zhòu 。 yù pèi dīng dōng bié hòu 。 chàng jiā qī 、 cān chà nán yòu 。 míng jiāng lì suǒ , tiān hái zhī dào , hé tiān yě shòu 。 huā xià zhòng mén , liǔ biān shēn xiàng , bú kān huí shǒu 。 niàn duō qíng 、 dàn yǒu dāng shí hào yuè , xiàng rén yī jiù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。