古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

满江红·敲碎离愁原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月14日 14:31:39
满江红·敲碎离愁原文   敲碎离愁,纱窗外、风摇翠竹。人去后、吹箫声断,倚楼人独。满眼不堪三月暮,举头已觉千山绿。但试将、一纸寄来书,从头读。
相思字,空盈幅。相思意,何时足。滴罗襟点点,泪珠盈掬。芳草不迷行客路,垂杨只碍离人目。最苦是、立尽月黄昏,栏干曲。
  满江红·敲碎离愁拼音解读   qiāo suì lí chóu ,shā chuāng wài 、fēng yáo cuì zhú 。rén qù hòu 、chuī xiāo shēng duàn ,yǐ lóu rén dú 。mǎn yǎn bú kān sān yuè mù ,jǔ tóu yǐ jiào qiān shān lǜ 。dàn shì jiāng 、yī zhǐ jì lái shū ,cóng tóu dú 。
xiàng sī zì ,kōng yíng fú 。xiàng sī yì ,hé shí zú 。dī luó jīn diǎn diǎn ,lèi zhū yíng jū 。fāng cǎo bú mí háng kè lù ,chuí yáng zhī ài lí rén mù 。zuì kǔ shì 、lì jìn yuè huáng hūn ,lán gàn qǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。