古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

望海潮(秦峰苍翠)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月14日 14:20:52
望海潮(秦峰苍翠)原文   【望海潮】 秦峰苍翠,耶溪潇洒,千岩万壑争流。 鸳瓦雉城,谯门画戟,蓬莱燕阁三休。 天际识归舟,泛五湖烟月,西子同游。 茂草台荒,苎萝村冷起闲愁。 何人览古凝眸。怅朱颜易失,翠被难留。 梅市旧书,兰亭古墨,依稀风韵生秋。 狂客鉴湖头,有百年台沼,终日夷犹。 最好金龟换酒,相与醉沧州。   望海潮(秦峰苍翠)拼音解读   【wàng hǎi cháo 】 qín fēng cāng cuì ,yē xī xiāo sǎ ,qiān yán wàn hè zhēng liú 。 yuān wǎ zhì chéng ,qiáo mén huà jǐ ,péng lái yàn gé sān xiū 。 tiān jì shí guī zhōu ,fàn wǔ hú yān yuè ,xī zǐ tóng yóu 。 mào cǎo tái huāng ,zhù luó cūn lěng qǐ xián chóu 。 hé rén lǎn gǔ níng móu 。chàng zhū yán yì shī ,cuì bèi nán liú 。 méi shì jiù shū ,lán tíng gǔ mò ,yī xī fēng yùn shēng qiū 。 kuáng kè jiàn hú tóu ,yǒu bǎi nián tái zhǎo ,zhōng rì yí yóu 。 zuì hǎo jīn guī huàn jiǔ ,xiàng yǔ zuì cāng zhōu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。