古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

桃源忆故人(玉楼深锁薄情种)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月14日 13:31:32
桃源忆故人(玉楼深锁薄情种)原文   【桃源忆故人】 玉楼深锁薄情种, 清夜悠悠谁共? 羞见枕衾鸳凤, 闷则和衣拥。 无端画角严城动, 惊破一番新梦。 窗外月华霜重, 听彻梅花弄。   桃源忆故人(玉楼深锁薄情种)拼音解读   【táo yuán yì gù rén 】 yù lóu shēn suǒ báo qíng zhǒng , qīng yè yōu yōu shuí gòng ? xiū jiàn zhěn qīn yuān fèng , mèn zé hé yī yōng 。 wú duān huà jiǎo yán chéng dòng , jīng pò yī fān xīn mèng 。 chuāng wài yuè huá shuāng zhòng , tīng chè méi huā nòng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。