古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

七夕宴悬圃二首(长安城中月如练)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月08日 13:54:21
七夕宴悬圃二首(长安城中月如练)原文   【七夕宴悬圃二首】 长安城中月如练,家家此时持针线。 仙裙玉佩空自知,天上人间不相见。 长信深阴夜转幽,瑶阶金阁数萤流。 班姬此夕愁无限,河汉三更看斗牛。   七夕宴悬圃二首(长安城中月如练)拼音解读   【qī xī yàn xuán pǔ èr shǒu 】 zhǎng ān chéng zhōng yuè rú liàn ,jiā jiā cǐ shí chí zhēn xiàn 。 xiān qún yù pèi kōng zì zhī ,tiān shàng rén jiān bú xiàng jiàn 。 zhǎng xìn shēn yīn yè zhuǎn yōu ,yáo jiē jīn gé shù yíng liú 。 bān jī cǐ xī chóu wú xiàn ,hé hàn sān gèng kàn dòu niú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。