古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

临江仙(滚滚长江东逝水)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月11日 05:57:25
临江仙(滚滚长江东逝水)原文   【临江仙】 《二十一史弹词》[1] 第三段──说秦汉开场词 滚滚长江东逝水, 浪花淘尽英雄。 是非成败转头空。 青山依旧在, 几度夕阳红。 白发渔樵江渚上,[2] 惯看秋月春风。 一壶浊酒喜相逢。 古今多少事, 都付笑谈中。   临江仙(滚滚长江东逝水)拼音解读   【lín jiāng xiān 】 《èr shí yī shǐ dàn cí 》[1] dì sān duàn ──shuō qín hàn kāi chǎng cí gǔn gǔn zhǎng jiāng dōng shì shuǐ , làng huā táo jìn yīng xióng 。 shì fēi chéng bài zhuǎn tóu kōng 。 qīng shān yī jiù zài , jǐ dù xī yáng hóng 。 bái fā yú qiáo jiāng zhǔ shàng ,[2] guàn kàn qiū yuè chūn fēng 。 yī hú zhuó jiǔ xǐ xiàng féng 。 gǔ jīn duō shǎo shì , dōu fù xiào tán zhōng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。