古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

石壁精舍还湖中作原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 07:08:31
石壁精舍还湖中作原文   昏旦变气候,山水含清晖。
清晖能娱人,游子憺忘归。
出谷日尚早,入舟阳已微。
林壑敛暝色,云霞收夕霏。
芰荷迭映蔚,蒲稗相因依。
披拂趋南径,愉悦偃东扉。
虑澹物自轻,意惬理无违。
寄言摄生客,试用此道推。
  石壁精舍还湖中作拼音解读   hūn dàn biàn qì hòu ,shān shuǐ hán qīng huī 。
qīng huī néng yú rén ,yóu zǐ dàn wàng guī 。
chū gǔ rì shàng zǎo ,rù zhōu yáng yǐ wēi 。
lín hè liǎn míng sè ,yún xiá shōu xī fēi 。
jì hé dié yìng wèi ,pú bài xiàng yīn yī 。
pī fú qū nán jìng ,yú yuè yǎn dōng fēi 。
lǜ dàn wù zì qīng ,yì qiè lǐ wú wéi 。
jì yán shè shēng kè ,shì yòng cǐ dào tuī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。