古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

王勃故事原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 12:59:11
王勃故事原文   九月九日都督大宴滕王阁,宿命其婿作序以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当,至勃,泛然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:“天才也!”请遂成文,极欢罢。勃属文,初不精思,先磨墨数升,则酣饮,引被覆面卧,及寤,援笔成篇,不易一字,时人谓勃为腹稿。   王勃故事拼音解读   jiǔ yuè jiǔ rì dōu dū dà yàn téng wáng gé ,xiǔ mìng qí xù zuò xù yǐ kuā kè ,yīn chū zhǐ bǐ biàn qǐng kè ,mò gǎn dāng ,zhì bó ,fàn rán bú cí 。dōu dū nù ,qǐ gèng yī ,qiǎn lì sì qí wén zhé bào 。yī zài bào ,yǔ yì qí ,nǎi jué rán yuē :“tiān cái yě !”qǐng suí chéng wén ,jí huān bà 。bó shǔ wén ,chū bú jīng sī ,xiān mó mò shù shēng ,zé hān yǐn ,yǐn bèi fù miàn wò ,jí wù ,yuán bǐ chéng piān ,bú yì yī zì ,shí rén wèi bó wéi fù gǎo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。