document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

望夫山(终日望夫夫不归)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 01:39:40
望夫山(终日望夫夫不归)原文  

【望夫山】 

终日望夫夫不归, 化为孤石苦相思。 

望来已是几千载, 只似当时初望时。

  望夫山(终日望夫夫不归)拼音解读  

【wàng fū shān 】 

zhōng rì wàng fū fū bú guī , huà wéi gū shí kǔ xiàng sī 。 

wàng lái yǐ shì jǐ qiān zǎi , zhī sì dāng shí chū wàng shí 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。