古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

从军行(朔方烽火照甘泉)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 17:41:38
从军行(朔方烽火照甘泉)原文   朔方烽火照甘泉,长安飞将出祁连。
犀渠玉剑良家子,白马金羁侠少年。
平明偃月屯右地,薄暮鱼丽逐左贤。
谷中石虎经衔箭,山上金人曾祭天。
天涯一去无穷已,蓟门迢递三千里。
朝见马岭黄沙合,夕望龙城阵云起。
庭中奇树已堪攀,塞外征人殊未还。
白云初下天山外,浮云直向五原间。
关山万里不可越,谁能坐对芳菲月。
流水本自断人肠,坚冰旧来伤马骨。
边庭节物与华异,冬霰秋霜春不歇。
长风萧萧渡水来,归雁连连映天没。
从军行,军行万里出龙庭,单于渭桥今已拜,将军何处觅功名。
  从军行(朔方烽火照甘泉)拼音解读   shuò fāng fēng huǒ zhào gān quán ,zhǎng ān fēi jiāng chū qí lián 。
xī qú yù jiàn liáng jiā zǐ ,bái mǎ jīn jī xiá shǎo nián 。
píng míng yǎn yuè tún yòu dì ,báo mù yú lì zhú zuǒ xián 。
gǔ zhōng shí hǔ jīng xián jiàn ,shān shàng jīn rén céng jì tiān 。
tiān yá yī qù wú qióng yǐ ,jì mén tiáo dì sān qiān lǐ 。
cháo jiàn mǎ lǐng huáng shā hé ,xī wàng lóng chéng zhèn yún qǐ 。
tíng zhōng qí shù yǐ kān pān ,sāi wài zhēng rén shū wèi hái 。
bái yún chū xià tiān shān wài ,fú yún zhí xiàng wǔ yuán jiān 。
guān shān wàn lǐ bú kě yuè ,shuí néng zuò duì fāng fēi yuè 。
liú shuǐ běn zì duàn rén cháng ,jiān bīng jiù lái shāng mǎ gǔ 。
biān tíng jiē wù yǔ huá yì ,dōng xiàn qiū shuāng chūn bú xiē 。
zhǎng fēng xiāo xiāo dù shuǐ lái ,guī yàn lián lián yìng tiān méi 。
cóng jun1 háng ,jun1 háng wàn lǐ chū lóng tíng ,dān yú wèi qiáo jīn yǐ bài ,jiāng jun1 hé chù mì gōng míng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。