古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

绮罗香(和百里春暮游南山)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 15:02:03
绮罗香(和百里春暮游南山)原文   办一枝藤,蜡一双屐,纵步翠微深处。无限芳心,付与蜂媒蝶侣。红堆里、杏脸匀妆,翠围外、柳腰娇舞。有吟翁、热恼心肠,肯拈出、美成佳句。
九十光阴箭过,趁取芳晴追逐,春风杖屦。消得几番,风和雨、春归去。怅莺老、对景多愁,倩燕语、苦留难住。秋千影里送斜阳,梨花深院宇。
  绮罗香(和百里春暮游南山)拼音解读   bàn yī zhī téng ,là yī shuāng jī ,zòng bù cuì wēi shēn chù 。wú xiàn fāng xīn ,fù yǔ fēng méi dié lǚ 。hóng duī lǐ 、xìng liǎn yún zhuāng ,cuì wéi wài 、liǔ yāo jiāo wǔ 。yǒu yín wēng 、rè nǎo xīn cháng ,kěn niān chū 、měi chéng jiā jù 。
jiǔ shí guāng yīn jiàn guò ,chèn qǔ fāng qíng zhuī zhú ,chūn fēng zhàng jù 。xiāo dé jǐ fān ,fēng hé yǔ 、chūn guī qù 。chàng yīng lǎo 、duì jǐng duō chóu ,qiàn yàn yǔ 、kǔ liú nán zhù 。qiū qiān yǐng lǐ sòng xié yáng ,lí huā shēn yuàn yǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。