古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

摸鱼儿·送春原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 13:29:15
摸鱼儿·送春原文   涨西湖、半篙新雨,麯尘波外风软。兰舟同上鸳鸯浦,天气嫩寒轻暖。帘半卷,度一缕、歌云不碍桃花扇。莺娇燕婉。任狂客无肠,王孙有恨,莫放酒杯浅。
垂杨岸、何处红亭翠馆?如今游兴全懒。山容水态依然好,惟有绮罗云散。君不见,歌舞地,青芜满目成秋苑。斜阳又晚,正落絮飞花,将春欲去,目断水天远。
  摸鱼儿·送春拼音解读   zhǎng xī hú 、bàn gāo xīn yǔ ,qū chén bō wài fēng ruǎn 。lán zhōu tóng shàng yuān yāng pǔ ,tiān qì nèn hán qīng nuǎn 。lián bàn juàn ,dù yī lǚ 、gē yún bú ài táo huā shàn 。yīng jiāo yàn wǎn 。rèn kuáng kè wú cháng ,wáng sūn yǒu hèn ,mò fàng jiǔ bēi qiǎn 。
chuí yáng àn 、hé chù hóng tíng cuì guǎn ?rú jīn yóu xìng quán lǎn 。shān róng shuǐ tài yī rán hǎo ,wéi yǒu qǐ luó yún sàn 。jun1 bú jiàn ,gē wǔ dì ,qīng wú mǎn mù chéng qiū yuàn 。xié yáng yòu wǎn ,zhèng luò xù fēi huā ,jiāng chūn yù qù ,mù duàn shuǐ tiān yuǎn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。