古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

秦女休行(西门秦氏女)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 12:28:39
秦女休行(西门秦氏女)原文   西门秦氏女,秀色如琼花。
手挥白杨刀,清昼杀雠家。
罗袖洒赤血,英气凌紫霞。
直上西山去,关吏相邀遮。
婿为燕国王,身被诏狱加。
犯刑若履虎,不畏落爪牙。
素颈未及断,摧眉伏泥沙。
金鸡忽放赦,大辟得宽赊。
何惭聂政姊,万古共惊嗟。
  秦女休行(西门秦氏女)拼音解读   xī mén qín shì nǚ ,xiù sè rú qióng huā 。
shǒu huī bái yáng dāo ,qīng zhòu shā chóu jiā 。
luó xiù sǎ chì xuè ,yīng qì líng zǐ xiá 。
zhí shàng xī shān qù ,guān lì xiàng yāo zhē 。
xù wéi yàn guó wáng ,shēn bèi zhào yù jiā 。
fàn xíng ruò lǚ hǔ ,bú wèi luò zhǎo yá 。
sù jǐng wèi jí duàn ,cuī méi fú ní shā 。
jīn jī hū fàng shè ,dà pì dé kuān shē 。
hé cán niè zhèng zǐ ,wàn gǔ gòng jīng jiē 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。