document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

杜侍御送贡物戏赠原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年12月31日 05:05:07
杜侍御送贡物戏赠原文   铜柱朱崖道路难,伏波横海旧登坛。
越人自贡珊瑚树,汉使何劳獬豸冠。
疲马山中愁日晚,孤舟江上畏春寒。
由来此货称难得,多恐君王不忍看。
  杜侍御送贡物戏赠拼音解读   tóng zhù zhū yá dào lù nán ,fú bō héng hǎi jiù dēng tán 。
yuè rén zì gòng shān hú shù ,hàn shǐ hé láo xiè zhì guàn 。
pí mǎ shān zhōng chóu rì wǎn ,gū zhōu jiāng shàng wèi chūn hán 。
yóu lái cǐ huò chēng nán dé ,duō kǒng jun1 wáng bú rěn kàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。