document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

从军行(三十遴骁勇)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年12月30日 13:25:04
从军行(三十遴骁勇)原文   三十遴骁勇,从军事北荒。流星飞玉弹,宝剑落秋霜。
书角吹杨柳,金山险马当。长驱空朔漠,驰捷报明王。
  从军行(三十遴骁勇)拼音解读   sān shí lín xiāo yǒng ,cóng jun1 shì běi huāng 。liú xīng fēi yù dàn ,bǎo jiàn luò qiū shuāng 。
shū jiǎo chuī yáng liǔ ,jīn shān xiǎn mǎ dāng 。zhǎng qū kōng shuò mò ,chí jié bào míng wáng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。