document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

嘲郭凝素,原文翻译

作者: 古人 发布时间: 2019年12月24日 18:33:52
嘲郭凝素原文   三春桃李本无言,苦被残阳鸟雀喧。
借问东邻效西子,何如郭素拟王轩。
  嘲郭凝素拼音解读   sān chūn táo lǐ běn wú yán ,kǔ bèi cán yáng niǎo què xuān 。
jiè wèn dōng lín xiào xī zǐ ,hé rú guō sù nǐ wáng xuān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。