document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

柳梢青(和逃禅四首)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年12月18日 05:48:01
柳梢青(和逃禅四首)原文   藓迹苔痕。香浮砚席,影蘸吟尊。雪正商量,同云淡淡,微月昏昏。
孤山往事谁论。但招得、逋仙断魂。客里相逢。数枝驿路,千树江村。
  柳梢青(和逃禅四首)拼音解读   xiǎn jì tái hén 。xiāng fú yàn xí ,yǐng zhàn yín zūn 。xuě zhèng shāng liàng ,tóng yún dàn dàn ,wēi yuè hūn hūn 。
gū shān wǎng shì shuí lùn 。dàn zhāo dé 、bū xiān duàn hún 。kè lǐ xiàng féng 。shù zhī yì lù ,qiān shù jiāng cūn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。