document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

鹊桥仙(为岳母庆八十)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年12月14日 14:51:22
鹊桥仙(为岳母庆八十)原文   八旬庆会,人间盛事,齐劝一杯春酿。胭脂小字点眉间,犹记得、旧时宫样。
彩衣更著,功名富贵,直过太公以上。大家著意记新词,遇著个、十字便唱。
  鹊桥仙(为岳母庆八十)拼音解读   bā xún qìng huì ,rén jiān shèng shì ,qí quàn yī bēi chūn niàng 。yān zhī xiǎo zì diǎn méi jiān ,yóu jì dé 、jiù shí gōng yàng 。
cǎi yī gèng zhe ,gōng míng fù guì ,zhí guò tài gōng yǐ shàng 。dà jiā zhe yì jì xīn cí ,yù zhe gè 、shí zì biàn chàng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。