document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

白菊三首原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年12月07日 13:54:46
白菊三首原文   人间万恨已难平,栽得垂杨更系情。
犹喜闰前霜未下,菊边依旧舞身轻。
莫惜西风又起来,犹能婀娜傍池台。
不辞暂被霜寒挫,舞袖招香即却回。
为报繁霜且莫催,穷秋须到自低垂。
横拖长袖招人别,只待春风却舞来。
  白菊三首拼音解读   rén jiān wàn hèn yǐ nán píng ,zāi dé chuí yáng gèng xì qíng 。
yóu xǐ rùn qián shuāng wèi xià ,jú biān yī jiù wǔ shēn qīng 。
mò xī xī fēng yòu qǐ lái ,yóu néng ē nà bàng chí tái 。
bú cí zàn bèi shuāng hán cuò ,wǔ xiù zhāo xiāng jí què huí 。
wéi bào fán shuāng qiě mò cuī ,qióng qiū xū dào zì dī chuí 。
héng tuō zhǎng xiù zhāo rén bié ,zhī dài chūn fēng què wǔ lái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。