document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

赠苏味道

作者: 古人 发布时间: 2021年11月29日 07:39:20

北地寒应苦,南庭戍未归。边声乱羌笛,朔气卷戎衣。
雨雪关山暗,风霜草木稀。胡兵战欲尽,虏骑猎犹肥。
雁塞何时入,龙城几度围。据鞍雄剑动,插笔羽书飞。
舆驾还京邑,朋游满帝畿。方期来献凯,歌舞共春辉。


精彩推荐

杜审言的古诗大全