古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

惜奴娇(戏同官)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月05日 15:14:28
惜奴娇(戏同官)原文   风骨萧然,称独立、群仙首。春江雪、一枝梅秀。小样香檀,映朗玉、纤纤手。未久。转新声、泠泠山溜。
曲里传情,更浓似、尊中酒。信倾盖、相逢如旧。别后相思,记敏政堂前柳。知否。又拚了、一场消瘦。
  惜奴娇(戏同官)拼音解读   fēng gǔ xiāo rán ,chēng dú lì 、qún xiān shǒu 。chūn jiāng xuě 、yī zhī méi xiù 。xiǎo yàng xiāng tán ,yìng lǎng yù 、xiān xiān shǒu 。wèi jiǔ 。zhuǎn xīn shēng 、líng líng shān liū 。
qǔ lǐ chuán qíng ,gèng nóng sì 、zūn zhōng jiǔ 。xìn qīng gài 、xiàng féng rú jiù 。bié hòu xiàng sī ,jì mǐn zhèng táng qián liǔ 。zhī fǒu 。yòu pīn le 、yī chǎng xiāo shòu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。