document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

临江仙(郑盐生日)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年04月29日 21:49:48
临江仙(郑盐生日)原文   向日鹓行瞻凤彩,共期直上金銮。却来持节海云边。身兼三使者,名是一仙官。
汉室中兴高密冠,千年苗裔蝉联。左弧嘉庆舞祥烟。橘中招四老,同醉酒如泉。
  临江仙(郑盐生日)拼音解读   xiàng rì yuān háng zhān fèng cǎi ,gòng qī zhí shàng jīn luán 。què lái chí jiē hǎi yún biān 。shēn jiān sān shǐ zhě ,míng shì yī xiān guān 。
hàn shì zhōng xìng gāo mì guàn ,qiān nián miáo yì chán lián 。zuǒ hú jiā qìng wǔ xiáng yān 。jú zhōng zhāo sì lǎo ,tóng zuì jiǔ rú quán 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。