古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

瑞鹤仙(和丁基仲)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 08:26:22
瑞鹤仙(和丁基仲)原文   画楼帘卷翠。正柳约东风,摇荡东霁。缃桃雨才洗。似妆临宝镜。脂凝铅水,云遍髻子。坠钗梁、羞看燕垒。最堪怜,锦绣香中,早有片红飘砌。
间记。琴弹古调,曲按清商,旧年时事。屏山画里。江南信,梦中寄。感春浓怀抱,午酲初解,浅酌依然又醉。傍阑干、犹怯馀寒,倦和袖倚。
  瑞鹤仙(和丁基仲)拼音解读   huà lóu lián juàn cuì 。zhèng liǔ yuē dōng fēng ,yáo dàng dōng jì 。xiāng táo yǔ cái xǐ 。sì zhuāng lín bǎo jìng 。zhī níng qiān shuǐ ,yún biàn jì zǐ 。zhuì chāi liáng 、xiū kàn yàn lěi 。zuì kān lián ,jǐn xiù xiāng zhōng ,zǎo yǒu piàn hóng piāo qì 。
jiān jì 。qín dàn gǔ diào ,qǔ àn qīng shāng ,jiù nián shí shì 。píng shān huà lǐ 。jiāng nán xìn ,mèng zhōng jì 。gǎn chūn nóng huái bào ,wǔ chéng chū jiě ,qiǎn zhuó yī rán yòu zuì 。bàng lán gàn 、yóu qiè yú hán ,juàn hé xiù yǐ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。