document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

临江仙(赏兴)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月13日 01:55:42
临江仙(赏兴)原文   柳上斜阳红万缕,烘人满院荷香。晚凉初浴略梳妆。冠儿轻替枕,衫子染莺黄。
蓄意新词轻缓唱,殷勤满捧瑶觞。醉乡日月得能长。仙源正闲散,伴我老高唐。
  临江仙(赏兴)拼音解读   liǔ shàng xié yáng hóng wàn lǚ ,hōng rén mǎn yuàn hé xiāng 。wǎn liáng chū yù luè shū zhuāng 。guàn ér qīng tì zhěn ,shān zǐ rǎn yīng huáng 。
xù yì xīn cí qīng huǎn chàng ,yīn qín mǎn pěng yáo shāng 。zuì xiāng rì yuè dé néng zhǎng 。xiān yuán zhèng xián sàn ,bàn wǒ lǎo gāo táng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。