古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

丹青引赠曹将军霸原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月01日 10:33:56
丹青引赠曹将军霸原文   将军魏武之子孙,于今为庶为清门。 英雄割据今已矣,文采风流今尚存。 学书初学卫夫人,但恨无过王右军。 丹青不知老将至,富贵于我如浮云。 开元之中常引见,承恩数上南薰殿。 凌烟功臣少颜色,将军下笔开生面。 良相头上进贤冠,猛将腰间大羽箭。 褒公鄂公毛发动,英姿飒爽来酣战。 先帝天马玉花骢,画工如山貌不同。 是日牵来赤墀下,迥立阊阖生长风。 诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。 斯须九重真龙出,一洗万古凡马空。 玉花却在御榻上,榻上庭前屹相向。 至尊含笑催赐金,圉人太仆皆惆怅。 弟子韩干早入室,亦能画马穷殊相。 干惟画肉不画骨,忍使骅骝气凋丧。 将军画善盖有神,必逢佳士亦写真。 即今飘泊干戈际,屡貌寻常行路人。 途穷反遭俗眼白,世上未有如公贫。 但看古来盛名下,终日坎壈缠其身。   丹青引赠曹将军霸拼音解读   jiāng jun1 wèi wǔ zhī zǐ sūn ,yú jīn wéi shù wéi qīng mén 。 yīng xióng gē jù jīn yǐ yǐ ,wén cǎi fēng liú jīn shàng cún 。 xué shū chū xué wèi fū rén ,dàn hèn wú guò wáng yòu jun1 。 dān qīng bú zhī lǎo jiāng zhì ,fù guì yú wǒ rú fú yún 。 kāi yuán zhī zhōng cháng yǐn jiàn ,chéng ēn shù shàng nán xūn diàn 。 líng yān gōng chén shǎo yán sè ,jiāng jun1 xià bǐ kāi shēng miàn 。 liáng xiàng tóu shàng jìn xián guàn ,měng jiāng yāo jiān dà yǔ jiàn 。 bāo gōng è gōng máo fā dòng ,yīng zī sà shuǎng lái hān zhàn 。 xiān dì tiān mǎ yù huā cōng ,huà gōng rú shān mào bú tóng 。 shì rì qiān lái chì chí xià ,jiǒng lì chāng hé shēng zhǎng fēng 。 zhào wèi jiāng jun1 fú juàn sù ,yì jiàng cǎn dàn jīng yíng zhōng 。 sī xū jiǔ zhòng zhēn lóng chū ,yī xǐ wàn gǔ fán mǎ kōng 。 yù huā què zài yù tà shàng ,tà shàng tíng qián yì xiàng xiàng 。 zhì zūn hán xiào cuī cì jīn ,yǔ rén tài pú jiē chóu chàng 。 dì zǐ hán gàn zǎo rù shì ,yì néng huà mǎ qióng shū xiàng 。 gàn wéi huà ròu bú huà gǔ ,rěn shǐ huá liú qì diāo sàng 。 jiāng jun1 huà shàn gài yǒu shén ,bì féng jiā shì yì xiě zhēn 。 jí jīn piāo bó gàn gē jì ,lǚ mào xún cháng háng lù rén 。 tú qióng fǎn zāo sú yǎn bái ,shì shàng wèi yǒu rú gōng pín 。 dàn kàn gǔ lái shèng míng xià ,zhōng rì kǎn lǎn chán qí shēn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。