document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

诉衷情(莆中酌献白湖灵惠妃三首)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月27日 15:57:59
诉衷情(莆中酌献白湖灵惠妃三首)原文   神功圣德妙难量。灵应著莆阳。湄洲自昔仙境,宛在水中央。
孚惠爱,备祈禳。降嘉祥。云车风马,__来歆,桂酒椒浆。
  诉衷情(莆中酌献白湖灵惠妃三首)拼音解读   shén gōng shèng dé miào nán liàng 。líng yīng zhe pú yáng 。méi zhōu zì xī xiān jìng ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。
fú huì ài ,bèi qí ráng 。jiàng jiā xiáng 。yún chē fēng mǎ ,__lái xīn ,guì jiǔ jiāo jiāng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。