document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

石城乐(闻欢远行去)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月27日 15:57:05
石城乐(闻欢远行去)原文   【石城乐】 闻欢远行去, 相送方山亭。 风吹黄檗藩, 恶闻苦篱声。   石城乐(闻欢远行去)拼音解读   【shí chéng lè 】 wén huān yuǎn háng qù , xiàng sòng fāng shān tíng 。 fēng chuī huáng bò fān , è wén kǔ lí shēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。