古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

【越调】金蕉叶原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月25日 07:09:47
【越调】金蕉叶原文   怨别

讲燕赵风流莫比,说秦晋姻缘怎及。论呈越精神未已,配南楚仪容最美。

【调笑令】楚仪,美人兮,薄注樱唇浅画眉。凤钗斜插乌云髻,衬冰绡玉葱纤细。轻颦浅笑声渐低,这风流几个人知?

【秃厮儿】花正好香风细细,柳初柔良夜辉辉,占定个红娇绿柔花月国。花簇簇,柳依依,也波相宜。

【圣药王】花影移,月影移,留花玩月饮琼杯。风力微,酒力微,乘风带酒立金梯,风月满樽席。

【络丝娘】三生梦一声唱回,一场舞三生梦里,万劫千年不容易,也是前缘前世。

【尾声】就今生设下生誓。来生福是今生所积。拚死在连理树儿边,愿生在鸳鸯队里。

  【越调】金蕉叶拼音解读   yuàn bié

jiǎng yàn zhào fēng liú mò bǐ ,shuō qín jìn yīn yuán zěn jí 。lùn chéng yuè jīng shén wèi yǐ ,pèi nán chǔ yí róng zuì měi 。

【diào xiào lìng 】chǔ yí ,měi rén xī ,báo zhù yīng chún qiǎn huà méi 。fèng chāi xié chā wū yún jì ,chèn bīng xiāo yù cōng xiān xì 。qīng pín qiǎn xiào shēng jiàn dī ,zhè fēng liú jǐ gè rén zhī ?

【tū sī ér 】huā zhèng hǎo xiāng fēng xì xì ,liǔ chū róu liáng yè huī huī ,zhàn dìng gè hóng jiāo lǜ róu huā yuè guó 。huā cù cù ,liǔ yī yī ,yě bō xiàng yí 。

【shèng yào wáng 】huā yǐng yí ,yuè yǐng yí ,liú huā wán yuè yǐn qióng bēi 。fēng lì wēi ,jiǔ lì wēi ,chéng fēng dài jiǔ lì jīn tī ,fēng yuè mǎn zūn xí 。

【luò sī niáng 】sān shēng mèng yī shēng chàng huí ,yī chǎng wǔ sān shēng mèng lǐ ,wàn jié qiān nián bú róng yì ,yě shì qián yuán qián shì 。

【wěi shēng 】jiù jīn shēng shè xià shēng shì 。lái shēng fú shì jīn shēng suǒ jī 。pīn sǐ zài lián lǐ shù ér biān ,yuàn shēng zài yuān yāng duì lǐ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。