古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

法曲献仙音(虚阁笼寒)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 10:28:17
法曲献仙音(虚阁笼寒)原文   【法曲献仙音】 张彦功官舍在铁冶岭上,即昔之教访使舍。高斋下瞰湖山,光景奇绝。予数过之,为赋此。 虚阁笼寒,小帘通月,暮色偏怜高处。 树隔离宫,水平驰道,湖山尽入尊俎。 奈楚客,淹留久,砧声带愁去。 屡回顾,过秋风未成归计。 谁念我、重见冷枫红舞。 唤起淡妆人,问逋仙今在何许? 象笔鸾笺,甚而今、不道秀句。 怕平生幽恨,化作沙边烟雨。   法曲献仙音(虚阁笼寒)拼音解读   【fǎ qǔ xiàn xiān yīn 】 zhāng yàn gōng guān shě zài tiě yě lǐng shàng ,jí xī zhī jiāo fǎng shǐ shě 。gāo zhāi xià kàn hú shān ,guāng jǐng qí jué 。yǔ shù guò zhī ,wéi fù cǐ 。 xū gé lóng hán ,xiǎo lián tōng yuè ,mù sè piān lián gāo chù 。 shù gé lí gōng ,shuǐ píng chí dào ,hú shān jìn rù zūn zǔ 。 nài chǔ kè ,yān liú jiǔ ,zhēn shēng dài chóu qù 。 lǚ huí gù ,guò qiū fēng wèi chéng guī jì 。 shuí niàn wǒ 、zhòng jiàn lěng fēng hóng wǔ 。 huàn qǐ dàn zhuāng rén ,wèn bū xiān jīn zài hé xǔ ? xiàng bǐ luán jiān ,shèn ér jīn 、bú dào xiù jù 。 pà píng shēng yōu hèn ,huà zuò shā biān yān yǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。