古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

前调(次吴斗南登云海亭)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 08:08:49
前调(次吴斗南登云海亭)原文   年少青云客,怀抱百忧宽。北窗醉卧春晓,归梦趁吴帆。来访鸱夷仙迹,极目平湖烟浪,万象一毫端。云海渺空阔,咫尺是蓬山。
佩飞霞,囊古锦,几凭阑。赤城应有居士,凤举更龙蟠。待向玉霄东望,相与神游八极,身未似云闲。长剑倚天外,功业镜频看。
  前调(次吴斗南登云海亭)拼音解读   nián shǎo qīng yún kè ,huái bào bǎi yōu kuān 。běi chuāng zuì wò chūn xiǎo ,guī mèng chèn wú fān 。lái fǎng chī yí xiān jì ,jí mù píng hú yān làng ,wàn xiàng yī háo duān 。yún hǎi miǎo kōng kuò ,zhǐ chǐ shì péng shān 。
pèi fēi xiá ,náng gǔ jǐn ,jǐ píng lán 。chì chéng yīng yǒu jū shì ,fèng jǔ gèng lóng pán 。dài xiàng yù xiāo dōng wàng ,xiàng yǔ shén yóu bā jí ,shēn wèi sì yún xián 。zhǎng jiàn yǐ tiān wài ,gōng yè jìng pín kàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。