古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

贺新郎(赠铁笛)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 07:55:36
贺新郎(赠铁笛)原文   铁笛穿花去。问长安、市上生涯,而今何似。破帽青衫尘满面。不识何人共语。且面壁、听风案此句“听”字上或“风”字下脱一字雨。惟我虚中元识破,笑人间、日月无停杼。名与利,莫轻许。
人生穷达皆天铸。试灯前、为问灵龟,劝君休怒。心肯命通元有数,何幸知音记取。季主也、应留得住。百岁光阴弹指过,算伯夷、盗F5C5俱尘土。心一寸,人千古。
  贺新郎(赠铁笛)拼音解读   tiě dí chuān huā qù 。wèn zhǎng ān 、shì shàng shēng yá ,ér jīn hé sì 。pò mào qīng shān chén mǎn miàn 。bú shí hé rén gòng yǔ 。qiě miàn bì 、tīng fēng àn cǐ jù “tīng ”zì shàng huò “fēng ”zì xià tuō yī zì yǔ 。wéi wǒ xū zhōng yuán shí pò ,xiào rén jiān 、rì yuè wú tíng zhù 。míng yǔ lì ,mò qīng xǔ 。
rén shēng qióng dá jiē tiān zhù 。shì dēng qián 、wéi wèn líng guī ,quàn jun1 xiū nù 。xīn kěn mìng tōng yuán yǒu shù ,hé xìng zhī yīn jì qǔ 。jì zhǔ yě 、yīng liú dé zhù 。bǎi suì guāng yīn dàn zhǐ guò ,suàn bó yí 、dào F5C5jù chén tǔ 。xīn yī cùn ,rén qiān gǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。