古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

春江花月夜(春江潮水连海平)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 01:47:50
春江花月夜(春江潮水连海平)原文   【春江花月夜】 春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明? 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。 空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月?江月何年初照人? 人生代代无穷已,江月年年只相似。 不知江月待何人,但见长江送流水。 白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。 谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼? 可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。 玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。 此时相望不相闻,愿逐月华流照君。 鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。 昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。 江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。 斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。 不知乘月几人归?落月摇情满江树。   春江花月夜(春江潮水连海平)拼音解读   【chūn jiāng huā yuè yè 】 chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng ,hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng 。 yàn yàn suí bō qiān wàn lǐ ,hé chù chūn jiāng wú yuè míng ? jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn ,yuè zhào huā lín jiē sì xiàn 。 kōng lǐ liú shuāng bú jiào fēi ,tīng shàng bái shā kàn bú jiàn 。 jiāng tiān yī sè wú xiān chén ,jiǎo jiǎo kōng zhōng gū yuè lún 。 jiāng pàn hé rén chū jiàn yuè ?jiāng yuè hé nián chū zhào rén ? rén shēng dài dài wú qióng yǐ ,jiāng yuè nián nián zhī xiàng sì 。 bú zhī jiāng yuè dài hé rén ,dàn jiàn zhǎng jiāng sòng liú shuǐ 。 bái yún yī piàn qù yōu yōu ,qīng fēng pǔ shàng bú shèng chóu 。 shuí jiā jīn yè biǎn zhōu zǐ ?hé chù xiàng sī míng yuè lóu ? kě lián lóu shàng yuè pái huái ,yīng zhào lí rén zhuāng jìng tái 。 yù hù lián zhōng juàn bú qù ,dǎo yī zhēn shàng fú hái lái 。 cǐ shí xiàng wàng bú xiàng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jun1 。 hóng yàn zhǎng fēi guāng bú dù ,yú lóng qián yuè shuǐ chéng wén 。 zuó yè xián tán mèng luò huā ,kě lián chūn bàn bú hái jiā 。 jiāng shuǐ liú chūn qù yù jìn ,jiāng tán luò yuè fù xī xié 。 xié yuè chén chén cáng hǎi wù ,jié shí xiāo xiāng wú xiàn lù 。 bú zhī chéng yuè jǐ rén guī ?luò yuè yáo qíng mǎn jiāng shù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。