古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

最高楼(闻前冈周氏旌表有期)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 16:20:34
最高楼(闻前冈周氏旌表有期)原文   君听取,尺布尚堪缝。斗粟也堪舂。人间朋友犹能合,古来兄弟不相容。棣华诗,悲二叔,吊周公。
长叹息、脊令原上急。重叹息、豆萁煎正泣。形则异,气应同。周家五世将军后,前江千载义居风。看明朝,丹凤诏,紫泥封。
  最高楼(闻前冈周氏旌表有期)拼音解读   jun1 tīng qǔ ,chǐ bù shàng kān féng 。dòu sù yě kān chōng 。rén jiān péng yǒu yóu néng hé ,gǔ lái xiōng dì bú xiàng róng 。dì huá shī ,bēi èr shū ,diào zhōu gōng 。
zhǎng tàn xī 、jǐ lìng yuán shàng jí 。zhòng tàn xī 、dòu qí jiān zhèng qì 。xíng zé yì ,qì yīng tóng 。zhōu jiā wǔ shì jiāng jun1 hòu ,qián jiāng qiān zǎi yì jū fēng 。kàn míng cháo ,dān fèng zhào ,zǐ ní fēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。