古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

醉蓬莱(前题)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 11:43:39
醉蓬莱(前题)原文   正彩铃坠盖,玉燕投怀,梦符佳月。五百年间,诞中兴人杰。杖策归来,入关从步,万里朝金阙。贯日精忠,凌云壮气,妙龄英发。
名镇重湖,屡凭熊轼,恩满西江,载分龙节。有志澄清,誓击中流楫。谈笑封侯,雍容谋国,看掀天功业。待与斯民,庆公华衮,祝公黄发。
  醉蓬莱(前题)拼音解读   zhèng cǎi líng zhuì gài ,yù yàn tóu huái ,mèng fú jiā yuè 。wǔ bǎi nián jiān ,dàn zhōng xìng rén jié 。zhàng cè guī lái ,rù guān cóng bù ,wàn lǐ cháo jīn què 。guàn rì jīng zhōng ,líng yún zhuàng qì ,miào líng yīng fā 。
míng zhèn zhòng hú ,lǚ píng xióng shì ,ēn mǎn xī jiāng ,zǎi fèn lóng jiē 。yǒu zhì chéng qīng ,shì jī zhōng liú jí 。tán xiào fēng hóu ,yōng róng móu guó ,kàn xiān tiān gōng yè 。dài yǔ sī mín ,qìng gōng huá gǔn ,zhù gōng huáng fā 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。