古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

念奴娇(中秋垂虹和韵)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 11:05:11
念奴娇(中秋垂虹和韵)原文   冰蟾驾月,荡寒光、不见层波层碧。几岁中秋争得似,云卷秋声寂寂。多谢星郎,来陪贤令,快赏鳌峰极。广寒宫近,素娥不靳余力。
夜久露落琼浆,神京归路,有云翘前迹。当日仙人曾驭气,只学神交龟息。今夜清尊,一齐分付,稳是乘槎客。天津重到,霓裳何似闻笛。
  念奴娇(中秋垂虹和韵)拼音解读   bīng chán jià yuè ,dàng hán guāng 、bú jiàn céng bō céng bì 。jǐ suì zhōng qiū zhēng dé sì ,yún juàn qiū shēng jì jì 。duō xiè xīng láng ,lái péi xián lìng ,kuài shǎng áo fēng jí 。guǎng hán gōng jìn ,sù é bú jìn yú lì 。
yè jiǔ lù luò qióng jiāng ,shén jīng guī lù ,yǒu yún qiào qián jì 。dāng rì xiān rén céng yù qì ,zhī xué shén jiāo guī xī 。jīn yè qīng zūn ,yī qí fèn fù ,wěn shì chéng chá kè 。tiān jīn zhòng dào ,ní shang hé sì wén dí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。