古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

如意令原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 10:57:55
如意令原文   玉如意,玉如意,江风九月吹人泣。 九月桥头漫波澜,乡怀神伤追梦忆。 凭栏登阁应吹冷,却觅湖涛断箫声。 不闻仙音寄人事,但见孤鸿度屏风。 秋雨寒,秋雨寒,秋雨如意望乡难。 高桑落影黄泥岗,瘦竹摇烟小清潭。 清潭映我影,我影徒戚然。 月辉随洒乱星点,蓬烟犹隔万重山。 履水若平地,乱步入溪川。 川上黄烟庙,月下紫云幡。 借问酒肆何处有,若得此物可销愁。 僧家捧来玉如意,堪使如意解我忧? 世之不如意者十八九,且将行乐忘西楼。   如意令拼音解读   yù rú yì ,yù rú yì ,jiāng fēng jiǔ yuè chuī rén qì 。 jiǔ yuè qiáo tóu màn bō lán ,xiāng huái shén shāng zhuī mèng yì 。 píng lán dēng gé yīng chuī lěng ,què mì hú tāo duàn xiāo shēng 。 bú wén xiān yīn jì rén shì ,dàn jiàn gū hóng dù píng fēng 。 qiū yǔ hán ,qiū yǔ hán ,qiū yǔ rú yì wàng xiāng nán 。 gāo sāng luò yǐng huáng ní gǎng ,shòu zhú yáo yān xiǎo qīng tán 。 qīng tán yìng wǒ yǐng ,wǒ yǐng tú qī rán 。 yuè huī suí sǎ luàn xīng diǎn ,péng yān yóu gé wàn zhòng shān 。 lǚ shuǐ ruò píng dì ,luàn bù rù xī chuān 。 chuān shàng huáng yān miào ,yuè xià zǐ yún fān 。 jiè wèn jiǔ sì hé chù yǒu ,ruò dé cǐ wù kě xiāo chóu 。 sēng jiā pěng lái yù rú yì ,kān shǐ rú yì jiě wǒ yōu ? shì zhī bú rú yì zhě shí bā jiǔ ,qiě jiāng háng lè wàng xī lóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。