古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

金缕曲(闻杜鹃)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 20:21:00
金缕曲(闻杜鹃)原文   少日都门路。听长亭、青山落日,不如归去。十八年间来往断予往来秀城十七八年,自己巳夏归,又十六年矣,白首人间今古。又惊绝、五更一句。道是流离蜀天子,甚当初、一似吴儿语。臣再拜,泪如雨。
画堂客馆真无数。记画桥、黄竹歌声,桃花前度。风雨断魂苏季子,春梦家山何处。谁不愿、封侯万户。寂寞江上南轮四角,问长安、道上无人住。啼尽血,向谁诉。
  金缕曲(闻杜鹃)拼音解读   shǎo rì dōu mén lù 。tīng zhǎng tíng 、qīng shān luò rì ,bú rú guī qù 。shí bā nián jiān lái wǎng duàn yǔ wǎng lái xiù chéng shí qī bā nián ,zì jǐ sì xià guī ,yòu shí liù nián yǐ ,bái shǒu rén jiān jīn gǔ 。yòu jīng jué 、wǔ gèng yī jù 。dào shì liú lí shǔ tiān zǐ ,shèn dāng chū 、yī sì wú ér yǔ 。chén zài bài ,lèi rú yǔ 。
huà táng kè guǎn zhēn wú shù 。jì huà qiáo 、huáng zhú gē shēng ,táo huā qián dù 。fēng yǔ duàn hún sū jì zǐ ,chūn mèng jiā shān hé chù 。shuí bú yuàn 、fēng hóu wàn hù 。jì mò jiāng shàng nán lún sì jiǎo ,wèn zhǎng ān 、dào shàng wú rén zhù 。tí jìn xuè ,xiàng shuí sù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。