古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

夹竹桃花·咏题原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 13:31:23
夹竹桃花·咏题原文   诗绛彩娇春,苍筠静锁,掩映夭姿凝露。
花腮藏翠,高节穿花遮护。
重重蕊叶相怜,似青帔艳妆神仙侣。
正武陵溪暗,淇园晓色,宜望中烟雨。
暖景、谁见斜枝处。
喜上苑韶华渐布。
又似瑞霞低拥,却恐随风飞去。
要留最妍丽,须且闲凭佳句。
更秀容、分付徐熙,素屏画图取。
  夹竹桃花·咏题拼音解读   shī jiàng cǎi jiāo chūn ,cāng jun1 jìng suǒ ,yǎn yìng yāo zī níng lù 。
huā sāi cáng cuì ,gāo jiē chuān huā zhē hù 。
zhòng zhòng ruǐ yè xiàng lián ,sì qīng pèi yàn zhuāng shén xiān lǚ 。
zhèng wǔ líng xī àn ,qí yuán xiǎo sè ,yí wàng zhōng yān yǔ 。
nuǎn jǐng 、shuí jiàn xié zhī chù 。
xǐ shàng yuàn sháo huá jiàn bù 。
yòu sì ruì xiá dī yōng ,què kǒng suí fēng fēi qù 。
yào liú zuì yán lì ,xū qiě xián píng jiā jù 。
gèng xiù róng 、fèn fù xú xī ,sù píng huà tú qǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。