古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

河桥送人处,凉夜何其

作者: 古人 发布时间: 2020年07月22日 17:12:34
原文赏析:   河桥送人处,凉夜何其。斜月远堕余辉。铜盘烛泪已流尽,霏霏凉露沾衣。相将散离会,探风前津鼓,树杪参旗。华骢会意,纵扬鞭、亦自行迟。
迢递路回清野,人语渐无闻,空带愁归。何意重红满地,遗钿不见,斜迳都迷。兔葵燕麦,向残阳、欲与人齐。但徘徊班草,欷歔酹酒,极望天西。
  拼音解读   hé qiáo sòng rén chù ,liáng yè hé qí 。xié yuè yuǎn duò yú huī 。tóng pán zhú lèi yǐ liú jìn ,fēi fēi liáng lù zhān yī 。xiàng jiāng sàn lí huì ,tàn fēng qián jīn gǔ ,shù miǎo cān qí 。huá cōng huì yì ,zòng yáng biān 、yì zì háng chí 。
tiáo dì lù huí qīng yě ,rén yǔ jiàn wú wén ,kōng dài chóu guī 。hé yì zhòng hóng mǎn dì ,yí diàn bú jiàn ,xié jìng dōu mí 。tù kuí yàn mài ,xiàng cán yáng 、yù yǔ rén qí 。dàn pái huái bān cǎo ,xī xū lèi jiǔ ,jí wàng tiān xī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。